София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

За студентите

За студентите

Теми за дипломни работи

Петър Якимов

- Развитие на електронни средства за обучение по схеми със смесени сигнали;

- Развитие на вградени системи за измерване и управление;

- Развитие на системи според концепцията IoT.

 

Тодор Джамийков

 1. Опотоелектронен уред за измерване на размери (фотометричен метод);
 2. Опотоелектронен сензор за подпомагане паркиране на автомобил в гараж;
 3. Опотоелектронен сензор за свободно парко място в закрит паркинг;
 4. Колориметър с интегрален цветен оптичен сензор;
 5. Измерител на осветеност и яркост с интегрален оптичен сензор;
 6. Корелационен измерител на скорост на преместване с линеен оптичен сензор;
 7. Автомобилен информационен дисплей с автоматично управление на яркостта.

 

Ивайло Пандиев

- Проектиране и тестване на нискочестотни усилватели, клас В и АВ;

- Проектиране и тестване на нискочестотни усилватели, клас D;

- Проектиране на нисковолтови CMOS операционни усилватели и генератори;

- Поведенческо моделиране и изследване на аналогови и смесени (аналогови и цифрови) интегрални схеми;

- Проектиране и тестване на безжични модули и системи;

 

Катя Аспарухова

 • Разработка на инструментално табло за тролейбус;
 • Модул за измерване на налягането в спирачна система на тролейбус;
 • Моделиране и симулация на сензорни схеми;
 • Компютърно управление на LCR-измервател;
 • Проектиране на електронни системи в средата на MatLab/Simulink.

 

Любомир Богданов

Вградени микропроцесорни системи:

-          Използващи ARM-Cortex микропроцесори;

-          Използващи софтуер с отворен код – Linux OS, GCC крос-компилатори, GDB дебъгери, многозадачно програмиране;

-          Използващи цифрова индикация и управление (LCD, LED, клавиатури, ротационни енкодери, интерфейси RS232/Ethernet/USB и др.);

-          ESL проектиране на вградени многопроцесорни системи със средата Daedalus;

-          Изследвания за оптимизация на енергийната консумация.

Oт дипломанта се изискват задълбочени познания в областите: цифрова и/или аналогова схемотехника, токозахранващи устройства, програмиране на Асемблер, C и C++.

Борислав Ганев

- Сензорни системи.

- Системи за измерване качество на въздуха.

- Системи за измерване основни параметри на околната среда.

- Системи за сградна автоматизация.

- Системи за управление на осветлението.

- Системи за контрол и управление на производствени процеси.

 

Росен Петков

- Разработка на VR приложение за Oculur Rift

- Разработка на мобилно приложение на фестивал, връзка със сървър

- Разработка на база-данни и CMS за събития/конкурси, включващи потребители и проекти (бaзирана на Wordpress)

- Разработване на мобилно приложение с функция за разпознаване на обекти от камера на телефон и работа с карта

 

Димитър Бадаров

- Проектиране на цифрови схеми на базата на програмируема логика FPGA, CPLD. Честотомери, периодомери, генератори на сигнатура.

- Проектиране на устройства на базата на вградени системи. Измерители на честота, период и др.

 

Елена Николова

- Разработване на модул за снемане на ЕКГ сигнали с помощта на текстилни електроди

 

Борислав Бонев

- Проектиране на аудио усилвател, управляван чрез вградени микропроцесорни системи;

- Проектиране на универсален лабораторен измервателен уред, базиран на вградени микропроцесорни системи;

- Проектиране на метеорологична станция със запис на данните на сървър;

- Проектиране на алармена система с контрол на достъпа, базирана на вградени микропроцесорни системи;

- Система за топлинно стимулиране при безразрушително тестване, базирана на термоелектрическо нагряване/охлаждане;

- Управление на мощни светодиоди за приложение в активната термография;

- Разработка на компактна система за активна термография, базирана на вградени микропроцесорни системи;

- Едномерно термо-електрическо моделиране и симулация на активно термографско измерване чрез използване на софтуер с отворен код;

- Други теми след допълнително съгласуване в областта на аналоговата, импулсната и цифровата схемотехника, вградените микропроцесорни системи, безразрушително тестване с активна термография, пасивна термография.