София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Преподаватели

Преподаватели

Име Контакти
проф. д-р инж. Петър Якимов

3241;3265

1354,1359

проф. дтн инж. Георги Михов

проф. д.н. инж. Ивайло Пандиев

3027;2620

1351-A

проф. дтн инж. Иво Илиев

3405

проф. д-р Емил Манолов

+359 (2) 965-3269

1437

проф. д-р инж. Таничка Василева

доц. д-р инж. Димитър Тодоров

02 965-3281

1102

доц. д-р инж. Василий Чумаченко

доц. д-р инж. Георги Николов

+359 (2) 965-3141

1366

доц. д-р инж. Емил Димитров

+359 (2) 965-2144

+359 (2) 965-2312

+359 (2) 965-2565

1330

доц. д-р инж. Катя Аспарухова

+359 (2) 965-3265

1359

проф. д-р инж. Марин Маринов

+359 (2) 965-2828

+359 (2) 965-3336

1003

доц. д-р инж. Митьо Митев

+359 (2) 965-2144

1330

доц. д-р инж. Серафим Табаков

3405

доц. д-р инж. Тодор Тодоров

+359 (2) 965-2140

1364

проф. д-р инж. Тодор Джамийков

доц. д-р инж. Любомир Богданов

+359 (2) 965-3362

1362

гл. ас. д-р инж. Марияна Маноева

+359 (2) 965-2056

+359 (2) 965-3269

1104-A

ас. инж. Атанас Йовев

+359 (2) 965-3265

1359

ас. инж. Венцеслав Маноев

+359 (2) 965-2056

1004-А

гл. ас. д-р инж. Димитър Бадаров

+359 (2) 965-2312

1312

ас. инж. Дойчо Дойчев

+359 (2) 965-2312

+359 (2) 965-3027

1351-A

ас. инж. Михаил Цанов

+359 (2) 965-3269

1438

ас. инж. Николай Тюлиев

+359 (2) 965-3143

+359 (2) 965-3265

1442

ас. инж. Росен Петков

+359 (2) 965-3725

3236-Б

ас. инж. Цветомир Лазаров

+359 (2) 965-2142

гл. ас. д-р Борислав Ганев

+359 (2) 965-3336

1003

доц. д-р инж. Димитър Николов

+359 (2) 965-3269

1437

ас. инж. Елена Николова

+359 (2) 965-2620

1357

гл. ас. д-р Борислав Бонев

1438

02 965-3269